19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wakacyjne warsztaty plastyczne - "Pawie oczka"


13 lipca 2016 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Wakacyjne warsztaty plastyczne" pod nazwą "Pawie oczka". Podczas zajęć, nakierowanych na integrację dzieci, organizację ich wolnego czasu oraz pobudzenie ich wyobraźni i kształtowanie ich umiejętności manualnych, dzieci wykonały kompozycje z własnoręcznie przygotowanych z kolorowego papieru

Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku 7 - 9 lat.Barbara Kuprel