19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Warsztaty biblioteczne
dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu monieckiego


W dniu 8 grudnia 2010 roku Barbara Kuprel (kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach), podczas spotkania bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu monieckiego zorganizowanego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Knyszynie, przeprowadziła warsztaty pod nazwą "Gipsowe wyroby artystyczne". Organizatorami warsztatowego spotkania były: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie. więcej >>

Barbara Kuprel