19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia warsztatowe "Motyle w bibliotece" dla bibliotekarzy województwa podlaskiego pracujących z dziećmi i młodzieżą.


2 grudnia 2011 roku Barbara Kuprel (kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach) uczestniczyła w seminarium z zakresu czytelnictwa dziecięcego - zorganizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy współpracy z Wydawnictwem STENTOR, skierowanego do bibliotekarzy województwa podlaskiego pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jednym z punktów programu były zajęcia warsztatowe pod tytułem "Motyle w bibliotece" - przeprowadzone przez Barbarę Kuprel.
Barbara Kuprel