19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Warsztatowe spotkania autorskie

14 czerwca 2018 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów monieckiech szkół podstawowych na dwa spotkania warsztatowo-literackie, które prowadziły panie - Katarzyna Janowicz –Timofiejew (białostocka pisarka) oraz Magdalena Szkodzinska (białostocka ilustratorka). W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. Uczestnikami drugiego spotkania byli uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Obydwa spotkania przebiegały według tego samego scenariusza.

Na początku spotkań panie, goszczące w naszej bibliotece, opowiadały o tym, jakie role w procesie tworzenia książki odgrywają pisarz i ilustrator. Następnie p. Katarzyna czytała głośno fragmenty swoich najnowszych książek pod tytułem „Stara komoda ciotki Aldony” oraz „Przygody Skrzata Pirata”. Zapraszała też dzieci do wspólnych działań warsztatowych polegających na pisaniu swoich życzeń na karteczkach i umieszczaniu ich w szufladzie starej komody oraz na wspólnym tworzeniu komody z szufladami wypełnionymi przedmiotami o nazwie rozpoczynającej się określoną literką.

Na zakończenie były podziękowania oraz podpisywanie książek przez autorkę i ilustratorkę.

Uzupełnieniem spotkaniń była wystawka książek autorstwa p. Katarzyny Janowicz-Timofiejew, wydanych przez wydawnictwo „Niebieska Mrówka”.


Barbara Kuprel

Strona główna