19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wakacyjne WARSZTATY PLASTYCZNE

W dniach 23 – 27 lipca 2018 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach odbyły się wakacyjne WARSZTATY PLASTYCZNE. Ich uczestniczki wykonały:

Na zakończenie dziewczęta uczestniczące w warsztatach otrzymały certyfikaty świadczące o ich wrażliwości i zdolnościach plastycznych oraz o tym, że swoje piękne prace wykonują z pasją.Barbara Kuprel

Strona główna