19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Wiertłem malowane" - wielkanocne spotkanie warsztatowe

6 kwietnia 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się wielkanocne spotkanie warsztatowe pod nazwą "Wiertłem malowane". Jego gośćmi byli Państwo Beata i Mirosław Konopka z Białogrąd - rolnicy z artystycznymi duszami, którzy opowiadali o swojej pasji tworzenia m.in. wielkanocnych jaj. Na zakończenie spotkania Pan Mirosław zademonstrował wykonanie ażurowej wydmuszki przy użyciu mini frezarki z zakresem zwiększonych obrotów.











Barbara Kuprel