19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Warsztaty "Wstążkowe jajka" - spotkanie II

22 marca 2013 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się drugie spotkanie uczestników warsztatów pod nazwą "Wstążkowe jajka".

Warsztaty prowadziła Julia Rafałowska - uczennica klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, której serdecznie dziękujemy.


Strona główna