19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór piosenki lirycznej Roberta Cichowicza


15 listopada 2013 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła mieszkańców Moniek i okolicznych miejscowości na wieczór autorski piosenki lirycznej Roberta Cichowicza. Podczas półtoragodzinnego koncertu wystąpili: Robert Cichowicz (gitara i śpiew), Przemek Kamiński (gitara) oraz Czarek Borusiewicz (gitara). Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami.

Autor piosenek, Robert Cichowicz, na co dzień uczy matematyki w jednym z łomżyńskich liceów. W wolnych chwilach tworzy teksty liryczne, gra na gitarze i śpiewa. W najbliższej przyszłości planuje wydać płytę.

Było to pierwsze z czterech planowanych spotkań, które zostaną zorganizowane w ramach projektu pn. "Klucz przedsiębiorczości", realizowanego od początku października tego roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mońkach..

Posłuchaj utworów Roberta Cichowicza:
Barbara Kuprel
Strona główna