19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki Mirosława Brozio


25 kwietnia 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił młodzież oraz dorosłych na wieczór poetycki Mirosława Brozio – nauczyciela fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Podczas spotkania przypomniano przebieg wieczoru poetyckiego tegoż poety, który odbył się 15 maja 2009 roku Następnie Pani Izabela Banasiewicz (z domu Snarska) przeczytała te same wiersze, które, jako uczennica ZSOiZ w Mońkach, recytowała na spotkaniu 10 lat temu. Niestety, na tegoroczne spotkanie nie mógł przybyć Pan Błażej Kalinowski, który podczas ww spotkania, jako uczeń Gimnazjum w Mońkach, prezentował wokalno-instrumentalną interpretację utworów Mirosława Brozio. Później głos zabrał Poeta, który opowiadał o sobie i swojej twórczości oraz prezentował wiersze własnego autorstwa. Na zakończenie spotkania była rozmowa Poety z zebraną publicznością oraz kwiaty i podziękowania.Barbara Kuprel
Strona główna