19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki Katarzyny Citko


19 marca 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbył się wieczór poetycki Katarzyny Citko pod nazwą "Wiersze oświecone wiarą". Przyczynkiem jego zorganizowania było wydanie tomiku wierszy pod tytułem "Post tenebras lux" autorstwa pani dr hab. Ewy Katarzyny Citko, która jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa. Jako filmoznawczyni prowadzi badania z zakresu historii i teorii filmu, antropologii kultury, estetyki. W wolnym czasie zajmuje się uprawą ogrodu, hodowlą psów rasy sznaucer olbrzym oraz zwiedzaniem świata. Pisuje i publikuje również wiersze. Oprócz ostatniego tomiku poetyckiego wydała dwa inne zbiorki: "Zielnik niedokończony" oraz "Ptasie pismo".

Na początku spotkania, po prezentacji poetki, gimnazjalistki Dominika Kibiersza i Patrycja Wroceńska przeczytały kilka wierszy z jej zbiorku pt. "Ptasie pismo". Następnie dr hab. Ewa Katarzyna Citko zaprezentowała swój najnowszy tomik poetycki - inspirowany Pismem Świętym. We wstępie do niego zatytułowanym: "Wiersze oświecone wiarą" p. Adam Regiewicz napisał: "Ta historia zbawienia rozpisana na głosy figur i wydarzeń biblijnych staje przed czytelnikiem z bardzo konkretnym zadaniem, aby zderzyć go z jego własną egzystencją i zapytać: a jaki jest sens Twojego życia?".

Wieczór poetycki przy kawie, ciasteczkach i świecach, przebiegający w atmosferze skupienia i zadumy, zakończył się rozmową czytelników z Autorką oraz podpisywaniem przez nią jej tomików poetyckich.Barbara Kuprel
(kier. Oddziału dla Dzieci… - Prowadząca spotkanie)