19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki Marcina Sołowiej


W dniu 28 stycznia 2015 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował spotkanie poetyckie Marcina Sołowiej, który od urodzenia jest mieszkańcem Moniek. Tu spędził lata przedszkolne i szkolne. Później studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, skończył także studia podyplomowe: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje w Urzędzie Skarbowym w Mońkach. Jest mężem i ojcem dwójki dzieci.

Pan Marcin Sołowiej jest autorem tomiku wierszy "Moje OBrazy", wydanego w 2013 roku w Warszawie przez Warszawską Firmę Wydawniczą SC. Na okładce tomiku umieszczono następujący tekst: "50 wierszy Marcina Sołowiej - OBrazów pokazujących jego wewnętrzny krajobraz, ale też odmalowujących to, co wokół autora, który prozę życia przemalowuje w poetycką wypowiedź, nieraz sarkastyczną, nieco ironiczną, a kiedy indziej prawdziwie liryczną."

Pierwszym punktem spotkania była rozmowa Barbary Kuprel z poetą . Następnie jego wiersze czytały gimnazjalistki Izabela Kulikowska i Patrycja Wroceńska. Później na temat utworów Marcina Sołowiej wypowiedziała się dr Zofia Olek-Redlarska - autorka wierszy dla dzieci oraz dla dorosłych, zawodowo związana z Uniwersytetem w Białymstoku.

Urozmaiceniem spotkania była prezentacja polsko-bułgarsko-czeskiej grupy muzycznej SARAKINA. Dokonał jej jeden z członków zespołu Pan Jan Mlejnek. Kompozycje i aranżacje Sarakiny, z wpływami bułgarskiej muzyki tradycyjnej, klasycznej jak i z elementami improwizacji jazzowej, przenoszą klimaty etniczne do muzyki artystycznej. Grupa, którą tworzą absolwenci wyższych szkół muzycznych, koncertuje od 1999 roku w różnych miastach Polski oraz za granicą, m.in. w Rumunii, Austrii, Irlandii, we Włoszech, w Bułgarii, w Luksemburgu oraz w Niemczech. Zespół zdobywa nagrody uczestnicząc w festiwalach i konkursach. Sarakina wydała już 5 muzycznych albumów na CD. Więcej informacji na jej temat prezentuje strona internetowa www.sarakina.art.pl

Na zakończenie spotkania poeta podpisywał tomik wierszy "Moje OBrazy", zaś muzyk płyty CD grupy SARAKINA.

Barbara Kuprel