19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki "Z wyżyn szczęścia, z wyżyn cierpienia"


13 kwietnia 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbył się wieczór poetycki Joanny Tołoczko p.n. "Z wyżyn szczęścia, z wyżyn cierpienia".

Joanna Tołoczko pracuje jako nauczycielka języka polskiego w SP, PG i LO w Zespole Szkół nr 15 przy UDSK w Białymstoku. Od piętnastego roku życia pisze wiersze z potrzeby serca. Swoją twórczość traktuje jak terapię i katharsis. Początkowo tworzyła bajki, opowiadania i wiersze rymowane. Później powstały wiersze białe oraz mini powieść. Wydała tomik poetycki "Tęskniki", który jest spełnieniem jej marzeń i zawiera utwory o różnorodnej tematyce: o matce, Bogu, o miłości, o przyjaźni, o zdrowiu, o wartościach niezmiennych i ponadczasowych. U ludzi ceni przede wszystkim dobroć, życzliwość, wrażliwość, uczciwość, empatię i kreatywność. Najbardziej lubi literaturę, teatr, film, muzykę, śpiew, taniec, podróże, dobrą kuchnię oraz długie rozmowy z inteligentnymi ludźmi.

Podczas spotkania, na które przybyli dorośli oraz młodzież, poetka opowiadała o sobie oraz o swoich inspiracjach poetyckich. Prezentowała też swoje wiersze. Uzupełnieniem i ubarwieniem spotkania były interpretacje wokalno-instrumentalne utworów Joanny Tołoczko w wykonaniu Błażeja Kalinowskiego – byłego czytelnika naszej biblioteki, który będąc uczniem monieckiego liceum wielokrotnie uczestniczył, jako wokalista grający na gitarze, w spotkaniach poetyckich organizowanych przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach.

Współorganizatorem spotkania była Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.


Barbara Kuprel
Strona główna