19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki Zofii Olek Redlarskiej


Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w dniu 8 maja 2015 roku, zorganizował spotkanie poetyckie Zofii Olek-Redlarskiej - białostockiej poetki, która opublikowała tomiki poetyckie dla dzieci "Portrety imion dziecięcych" , "Dlaczego mam tyle pytań do świata?", "Zielone piórko" oraz tomik dla dorosłych pod tytułem "I tak już zostanie". Swoje wiersze publikuje również w czasopismach takich jak "Świerszczyk", "Życie Szkoły", "Czas Miłosierdzia".

Dr Zofia Redlarska jestem adiunktem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Nade wszystko lubi przyrodę, jej odcienie zieleni. Lubi spacer po lesie. Tam szuka czułej samotności, która koi, uspokaja. Uwielbia wrzosowiska, delikatne kołysanie się brzozy na wietrze, zapach mięty i tęczę, która rozświetla duszę człowieka. Jej umiłowaniem są góry, a wiosną liliowe, majowe krokusy wykąpane w słońcu na tatrzańskich stokach.

W monieckiej bibliotece dr Zofia Redlarska wspominała swoje spotkania z poetami Anną Kamieńską oraz ks. Janem Twardowskim, którzy byli inspiracją dla jej twórczości poetyckiej. Czytała też swoje wiersze m.in. o: przyrodzie, tęsknocie, miłości, inności i akceptacji zamieszczone w tomiku pod tytułem "I tak już zostanie". We wstępie do tego tomiku ks. Jan Twardowski napisał:
["Książka Zofii Olek-Redlarskiej "I tak już zostanie" to bardzo mądry tomik wierszy. Autorka bowiem w subtelnej i artystycznie bogatej formie porusza istotne problemy człowieczego losu, które ten los stanowią: wiarę, prawdę, piękno, wierność i afirmację uczuć. Ta ciekawa poezja dzisiaj, w czasach mediów i zaniku trwałości wszelkich ludzkich więzi zasługuje na uwagę, lekturę i zapamiętanie... "]

Kameralny wieczór poetycki przy kawie, herbacie i ciasteczkach upłynęło w miłej atmosferze refleksji i zadumy.

Podczas spotkania wiersze poetki czytały uczennice Gimnazjum w Mońkach: Patrycja Wroceńska, Izabela Kulikowska, Natalia Dąbrowska. Za co im serdecznie dziękuję.
Barbara Kuprel