19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

WIECZÓR POEZJI ŚPIEWANEJ


27 września 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił mieszkańców Moniek na WIECZÓR POEZJI ŚPIEWANEJ. Podczas, którego Timur Slavov (muzyk, kompozytor, wokalista), przed licznie zgromadzona publicznością, zaprezentował utwory Bułata Okudżawy, Walerija Leontiewa oraz własne kompozycje. Jego występ został nagrodzony gromkimi brawami i kwiatami.

Muzyczno-poetyckie spotkanie w bibliotece przebiegało w atmosferze wzruszenia, zadumy i zaciekawienia. Zdaniem osób, które w nim uczestniczyły, była to uczta dźwięków, smaków i zapachów.

Dziękujemy Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego za współudział w organizacji tego przedsięwzięcia.


Barbara Kuprel
Strona główna