19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki: "SŁOWACKI wielkim poetą był"


W dniu 12 stycznia 2010 roku w sali Monieckiego Ośrodka Kultury odbył się wieczór poetycki przy świecach: "SŁOWACKI wielkim poetą był" - zorganizowany przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz Gimnazjum w Mońkach.

Program wieczoru:
Barbara Kuprel
Strona główna