19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Jaworska Marta: Wierszowane legendy naszych okolic.
"Gazeta Łapska" 2007 nr 8 s.16-17


Strona główna