19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z podróżnkiem Włodzimierzem Wróblewskim

31 stycznia 2014 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zorganizowała spotkanie z Włodzimierzem Wróblewskim - licencjonowanym przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym, podróżnikiem z wielkim i ciągle niezaspokojonym apetytem na świat, który pochodzi z Pomorza. Zamieszkał w Goniądzu, bo zauroczyły go dwie panie - jedna z nich została jego żoną a druga to Biebrza. Zajmuje się turystyką przyrodniczą. Jest właścicielem Biura Podróży Nature Explorer. Zwiedził wiele państw. Wśród nich są kraje azjatyckie, europejskie, afrykańskie oraz kraje Ameryki Łacińskiej i Południowej.

Był już gościem naszej biblioteki w grudniu 2011 roku. Podczas jednego z cyklicznych spotkań organizowanych przez Oddział dla Dzieci pod nazwą "Z apetytem na świat" relacjonował swoją wyprawę do Azji i Ameryki Południowej.

31 stycznia b.r. Włodzimierz Wróblewski niezwykle barwnie opowiadał o swojej podróży do krajów Afryki Południowej, którą odbył w 2012 roku zwiedzając m.in.: Namibię, Botswanę, Zambię, Tanzanię, Zanzibar. Poznawał tam kulturę, zwyczaje i warunki życie Afrykańczyków. Odwiedził m.in. wioskę masajską w Tanzanii. Obcował z egzotyczną przyrodą. Podziwiał krajobrazy, które zmieniały się jak w kalejdoskopie. Zachwycał się trawiastymi sawannami pełnymi dzikich zwierząt, żywą zielenią wzgórz, głębokimi kanionami, wydmami czerwieniącymi się o zachodzie słońca oraz przepięknymi plażami w Zanzibarze.

Swoją relację ilustrował slajdami prezentującymi zdjęcia z odbytych podróży między innymi do takich państw jak: Republika Południowej Afryki, Nigeria, Botswana, Zimbabwe

Uzupełnieniem spotkania były ekspozycje: widokówek oraz

Było to trzecie, z czterech planowanych spotkań, które zostaną zorganizowane w ramach projektu pn. "Klucz przedsiębiorczości", realizowanego od początku października 2013 roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mońkach.
Barbara Kuprel
Strona główna