19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Współpraca z pisarzami i poetami

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, dostrzegając rolę wierszy w kształtowaniu wrażliwości estetycznej dzieci, wśród wielu działań dydaktycznych promujących książkę, prowadzi również ścisłą współpracę z poetami. Przejawem tej współpracy są:

  • spotkania autorskie,
  • konkursy,
  • wieczory poetyckie,
  • inscenizacje teatralne,
  • wspólnie tworzone strony www,
  • współtworzone książki.
Działania te nie tylko przybliżają dzieciom twórczość poetów, ale też uwrażliwiają młodych ludzi na kształt słowa i piękno ojczystego języka, przenoszą dzieci w świat fikcji i fantazji literackiej. Spotkania z poezją wyzwalają u dzieci ekspresję:
  • plastyczną (rysowanie, malowanie),
  • ruchową (taniec, improwizacja do tekstu),
  • muzyczną (śpiewanie wierszy),
  • teatralną (inspiracje, inscenizacje).

Efektem łączenia poezji z dziecięcą radością tworzenia są m. in. książki (wydawane przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach) współtworzone przez: poetów, bibliotekarzy, nauczycieli i dzieci.

Pisarze i poeci, z którymi współpracuje Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

Strona główna