19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wyjątkowe wydarzenia w naszej bibliotece


ROK 2018


ROK 2017


ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

Barbara Kuprel
Strona główna