19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Wyjątkowi mońkowianie" - I edycja konkursu dla gimnazjalistów


W dniu 13 maja 2009 roku w sali Monieckiego Ośrodka Kultury odbyło sie podsumowanie I edycji konkursu dla gimnazjalistów, ogłoszonego w styczniu 2009 roku przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, pod nazwą "Wyjątkowi mońkowianie".

Wszystkie prace będą archiwizowane w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Barbara Kuprel
Strona główna