19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wystawa: "Historia książki"


W dniach 19.09.2006 - 29.09.2006 dziecięca biblioteka publiczna w Mońkach prowadziła lekcje biblioteczne na temat: "Historia książki". Zajęcia odbywały się w sali kameralnej Monieckiego Ośrodka Kultury. Jako środek dydaktyczny zastosowano wystawę prezentującą dzieje postaci książki.

Podczas zajęć uczniowie m.in.:

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów monieckich szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola. Obejrzało ją 915 osób - (35 klas).

W epoce masmediów i silnej dziecięcej fascynacji nimi warto jest podejmować działania uświadamiające dzieciom, iż pismo jest uznawane za jedną z największych zdobyczy cywilizacji ludzkiej. Dzięki niemu powstała książka, która dawniej była bardzo droga. Na jej zakup mogli pozwolić sobie tylko ludzie najbogatsi w danym społeczeństwie. Obecnie książka w życiu każdego człowieka odgrywa niebagatelną rolę. Pomaga nam zdobyć umiejętność czytania i pisania - w przeszłości umiejętność ta była kluczem do władzy i bogactwa. Poza tym książka m.in: wzbogaca nasze słownictwo, ułatwia zrozumienie relacji międzyludzkich, dostarcza wiedzy i rozrywki. Niestety liczne raporty z badań oraz sondaże dowodzą, że społeczeństwo polskie mało czyta. Z moich zawodowych obserwacji wynika, że coraz mniej czytają również dzieci należące do monieckiej społeczności.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach podejmuje szereg działań promujących książkę. Wystawa prezentująca dzieje książki jest przykładem tych działań.

Serdecznie dziękuję:

Nauczycieli zainteresowanych tematyką historii książki zapraszam (w dowolnym czasie, po uzgodnieniu terminu) do udziału, wraz z uczniami, w lekcjach bibliotecznych organizowanych w czytelni Oddziału - z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz eksponatów z ww. wystawy.

Barbara Kuprel
Strona główna