19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl


Anna Grzegorczyk:
"Cypr - wyspa na Morzu Śródziemnym"

24 września 2013 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Z apetytem na świat". Jego gościem była p. Anna Grzegorczyk, która mieszka w Mońkach. Ukończyła stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - filologia angielska na Uniwersytecie w Białymstoku. Podczas piątego semestru studiów przebywała na Cyprze w ramach projektu ERAZMUS, gdzie kontynuowała naukę. Zwiedziła: Litwę, Cypr i Szkocję

Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

Pani Ania interesująco opowiadała o położeniu, warunkach klimatycznych, historii i kulturze Cypru. Barwnie opisywała krajobraz oraz roślinność Cypru. Mówiła też o ludziach, którzy tam mieszkają. Opowiadała anegdoty związane z ich zwyczajami i mentalnością.

Spotkaniu towarzyszyła:

Barbara Kuprel
Strona główna