Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach
19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl


Ks. Ryszard Paszkiewicz:
"Argentyna - bogaty kraj biednych ludzi"


7 listopada 2013 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się 17 spotkanie z cyklu "Z apetytem na świat". Jego gościem był ks. Ryszard Paszkiewicz, który w 1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza Królewicza w Mońkach. W latach 1987-1991 przebywał na misjach w Argentynie. W latach 1996-2000 ponownie pełnił misyjną posługę w Ameryce Południowej (Chile, Argentyna). Obecnie jest proboszczem w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Downarach.


Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

W swoich opowieściach o Argentynie ksiądz R. Paszkiewicz wiele uwagi poświęcił przedstawieniu warunków życia ludzi mieszkających w Argentynie. Mówił o bogactwie Argentyny oraz o jej kontrastach społecznych. Opisywał urokliwe krajobrazy argentyńskie. Swoje wypowiedzi ilustrował zdjęciami zrobionymi podczas pobytu na misjach w Argentynie.

Podczas spotkania zebrana publiczność została poczęstowana sałatką z krabów.

Na zakończenie ks. Ryszard Paszkiewicz podarował naszej bibliotece "Pamiętnik polskiego misjonarza z Argentyny" - własnego autorstwa.Barbara Kuprel
Strona główna