Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach
19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl


Izabela Szymańska:
"Z wizytą u hetmana Branickiego"


Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w dniu 23 października 2014 roku, zorganizował kolejne spotkanie z cyklu "Z apetytem na świat". Jego gościem była Izabela Szymańska - absolwenta historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Współautorka książki Pałac Branickich. Historia i wnętrza. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Józefa Maroszka prof. Uniwersytetu w Białymstoku - "Hrabstwo Zabłudowskie od 1599 r. do 1815 r. Krąg dzierżawców, administratorów, urzędników". Jest przewodnikiem terenowym po województwie podlaskim, instruktorem przewodnictwa, instruktorem krajoznawstwa regionu. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu RO PTTK Białystok. Jest też wiceprezesem zarządu Klubu Przewodników RO PTTK Białystok. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jurowieckiej oraz do Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

Jest koordynatorką, organizatorką i uczestniczką różnych działań o charakterze dydaktycznym. W swoim dorobku ma wykłady i prelekcje, zajęcia dydaktyczne oraz publikacje czasopiśmiennicze i książkowe z obszaru jej zainteresowań. Należą do nich: historia regionalna, historia sztuki, rody szlacheckie na Podlasiu, historia dworów na Podlasiu.

Pracuje w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zwiedziła: Litwę (m.in. Wilno, Troki, Kiejdany, Birże, Taurogi, Szawle), Białoruś (Grodno, Mińsk, Nieśwież, Nowogródek, Mir, Brzostowica Wielka, Tuchanowicze), Ukrainę (Lwów, Kijów, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Żółkiew, Zbaraż, Poczajów, Olesko), Rosję (Sankt Petersburg, Moskwa), Wielką Bytanię (Londyn, Winchester, Chawton)

Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

Pani Iza zabrała wszystkich przybyłych na spotkanie czytelników na "spacer" po ogrodzie i wnętrzch Pałacu Branickich, który jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach Rzeczypospolitej. Opowiadając o dziejach białostockiego pałacu, demonstrowała zdjęcia przedstawiające jego przepiękne wnętrza oraz otaczający go ogród z rzeźbami. Mecenat hetmana Jana Klemensa Branickiego doprowadził do określenia tego pałacu mianem Polskiego Wersalu. Rozbudowę i modernizację zespołu pałacowego w XVIII wieku wzorowano na francuskich rozwiązaniach przestrzennych i dekoracyjnych. Obecnie Pałac Branickich stanowi główną siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Turyści indywidualni mogą obejrzeć ogród, hol i klatki schodowe, a aulę i pozostałe wyremontowane pomieszczenia można zwiedzać za zgodą gospodarzy tegoż obiektu.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka barokowa oraz kawa, herbata i kruche ciasteczka oraz ogromne zaciekawienie zgromadzonej publiczności wywołane bardzo interesującym wystąpieniem naszego gościa. Na zakończenie spotkania, zainteresowanym osobom, Pani Iza podpisała książkę Pałac Branickich.


Barbara Kuprel
Strona główna