19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Pierwsze spotkanie z cyklu "Z biblioteki nie tak daleko"


5 grudnia 2015 roku (sobota) w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Z biblioteki nie tak daleko", adresowane do uczniów klas V i VI z monieckich szkół podstawowych. Jego gościem był młody podróżnik Tomasz Jakimiuk, który w bardzo barwnie i ciekawie opowiadał o swojej podróży do Hiszpanii. Wypowiedzi wzbogacał zdjęciami i filmami wykonanymi w czasie ww. wyjazdu. Pan Tomek wspólnie z młodzieżą szukał odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

Poza tym zaprosił uczniów spotkania do wspólnych ćwiczeń integracyjnych polegających na prowadzeniu rozmowy na dany temat z nieznanymi osobami.

Pan Tomasz nawiązał doskonały kontakt z widzami, pobudzał ich wyobraźnię, aktywizował ich, zachęcał do czynnego udziału w spotkaniu, które bardzo im się podobało, o czym świadczyły brawa na stojąco.

Więcej informacji na temat podróży Tomka Jakimiuka prezentuje strona Jak to daleko

Spotkanie zostało przygotowane przy współpracy z bibliotekarkami: Panią Beatą Stoczko ze Szkoły podstawowej nr 1 w Mońkach oraz Panią Alicją Kamińską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Kolejne spotkanie z cyklu "Z biblioteki nie tak daleko" odbędzie się 12 grudnia 2015 roku o godz. 11:00.Barbara Kuprel