19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Czwarte spotkanie z cyklu "Z biblioteki nie tak daleko"


27 lutego 2016 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach zorganizował kolejne spotkanie z cyklu "Z biblioteki nie tak daleko". Tym razem prelegentami byli uczniowie monieckich szkół podstawowych, którzy zaprezentowali relacje ze swoich podróży ilustrowane zdjęciami demonstrowanymi w postaci prezentacji komputerowych.

Wypowiedzi przygotowane przez dzieci były bardzo przemyślane. Zawierały nie tylko dużą dawkę informacji, ale również i humoru. Starannie dobrane zdjęcia dopełniały całości. Publiczności, składającej się z rodziców, dziadków, rodzeństwa, nauczycieli i kolegów młodych prelegentów, bardzo się podobały ich wystąpienia.

Na zakończenie p. Katarzyna Grzegorczyk, chwilowo zastępująca p. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mońkach, wręczyła młodym podróżnikom podziękowania oraz słodkie upominki. Dzieci otrzymały również książeczkę, wydaną przez naszą bibliotekę, napisaną przez Franciszka Kobryńczuka pod tytułem "O pięknej Oksanie i jej rycerzu: opowieść poetycka o dawnym Tykocinie".

Za pomoc w organizacji spotkania dziękuję:

Zaś publiczności dziękuję za przybycie i za okazanie wsparcia dzieciom.
Barbara Kuprel