19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

„ZABAWY TEATRALNE” – zajęcia warsztatowe


W dniach 7-11 października 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Zabawy teatralne” - zorganizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach konkursu „Zapraszamy do gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego w tegorocznej edycji projektu Podlaski Pomost Kultury, ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Uczestniczyli w nich uczniowie monieckich szkół podstawowych (klasa IIc ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach oraz klasy IIa, IIc, IIIa, Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach wraz z wychowawczyniami.

Zajęcia, oparte na tekstach podlaskich twórców (Anny Bayer, Joanny Myślińskiej, Katarzyny Janowicz-Timofiejew) prowadziła Anna Bayer - nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem, doświadczona instruktorka teatralna grup dziecięcych i młodzieżowych, autorka książek, scenariuszy, piosenek i teledysków dla dzieci. Zajęcia miały na celu: promocję twórczości podlaskich autorów książek dla dzieci, aktywizację kulturalną dzieci w wieku szkolnym mieszkających na terenie miasta i gminy Mońki, promocję teatru, biblioteki i czytelnictwa wśród uczniów.

Warsztaty składały się z dwóch części. Podczas I części osoba prowadząca zaprezentowała dzieciom książki oraz utwory podlaskich poetek, takich jak: Katarzyny Janowicz-Timofiejew, Anny Bayer, Joanny Myślińskiej. Następnie dzieci brały udział w zabawach i ćwiczeniach usprawniających ich koncentrację, dykcję, mimikę, aparat mowy i oddechu. Uczyły się modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, interpretacji. Uczestnicząc w zabawie „Stop klatka” inscenizowały: spotkanie, kłótnię, wyprawę, niespodziankę. Ćwiczyły też ruch, gestykulację i prowadzenie dialogów na zadany temat bez użycia słów i rekwizytów. Podczas II części dzieci w dalszym ciągu rozwijały umiejętność wejścia w rolę, współpracy w grupie. Rozbudzały też swoją wyobraźnię sceniczną i scenograficzną. Poznały różne rekwizyty oraz podstawowe zasady doboru muzyki i scenografii. Samodzielnie wykonywały elementy scenograficzne. Zostały też zapoznane z teatrem kamishibai.

Na zakończenie warsztatów wszyscy ich uczestnicy (dzieci i nauczycielki) wzięli udział w ewaluacji metodą „Pociąg do wiedzy”. Dodatkowo, w stosunku do nauczycielek zastosowano ankietę wydzierankę. Z rozmów, podsumowujących zakończenie zajęć w każdej z klas, wynika, że zabawy teatralne bardzo podobały się dzieciom. Większość z nich stwierdziła, że dużo się dowiedziały o teatrze, że prowadziła je bardzo miła pani, że cieszą się, iż mogły bawić się w teatr.

Na podstawie obserwacji uczniów pani Anna Bayer powiedziała m.in.:

„Po przeprowadzonych zajęciach warsztatowych zauważyłam zmiany jakościowe, które zaszły w dzieciach. Chętnie wchodziły one w proponowane zadania i doskonale je wykonywały. Odkrywały w sobie kreatywne myślenie, umiejętność tworzenia (z własnych gestów) różnych przedmiotów, takich jak:. skakanka, lizak, wata cukrowa, gitara, flet, saksofon, itp. Wchodziły w rolę np. żołnierza, damy, gospodarza, pilota. Tworzyły krótkie etiudy z wykorzystaniem przedmiotów takich jak: kapelusze, przybory kuchenne, chustki, itp. Doskonale improwizowały na podany temat. Stwierdzam, że młodsze dzieci szybciej i bez większych oporów improwizowały. Starsze potrzebowały więcej czasu aby poddać się zabawie. Ponadto dzieci aktywnie reagowały na muzykę. Dostosowywały swój ruch do rytmu i tempa. Grały na instrumentach perkusyjnych, rozpoznawały, pokazywały i nazywały emocje. Tworzyły obrazy ze swoich ciał. W czasie zajęć były zintegrowaną grupą, która ma wspólny cel do osiągnięcia.”

Po zakończeniu zajęć została stworzona kronika w czterech egzemplarzach, które otrzymały: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Biblioteka Publiczna w Mońkach (Oddział dla Dzieci i Młodzieży), Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach.

Barbara Kuprel - członek zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
Strona główna