19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia biblioteczne "Zły humorek"


Wzorem lat ubiegłych, w ofercie zajęć edukacyjnych Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach w roku 2015 znalazły się również zajęcia biblioteczne pod nazwą "Zły humorek". Podczas zajęć dzieci poznały wiersz Doroty Gellner pod tytułem "Zły humorek". Następnie uczestniczyły w rozmowie na temat wiersza i nastroju jego bohaterów. Później pozbywały się złości biorąc udział w zabawach takich jak: "Jestem zła/zły", "Masażyk", "Kto głośniej", "Papierowy atak", "Zamknięcie złości".

W 2015 roku w zajęciach uczestniczyły 2 grupy dzieci:Strona główna