19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Zróbmy to razem" – Zajęcia biblioteczne dla dzieci i rodziców

28 listopada 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Zróbmy to razem" . Na początku spotkania opowiedziałam dzieciom baśń Janiny Porazińskiej pod tytułem „Dwie Dorotki”. Następnie dzieci uczestniczyły w rozmowie kierowanej na temat poznanej baśni. Później z białych serwetek, przy pomocy kleju, waty, włóczki, mazaków, nożyczek i słomek z wikliny papierowej wykonały jedną z bohaterek baśni.Na zakończenie zajęć dziewczynki szukały zielonej skrzynki ze skarbami. Znalazła ją „dobra Dorotka”, która podzieliła się jej zawartością z innymi dziećmi.

Cykl spotkań "Zróbmy to razem" to bezpłatne warsztaty literacko-plastyczne nakierowane na wyzwolenie dziecięcej kreatywności oraz popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. Ich adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, które (we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00) wspólnie ze swoimi rodzicami wykonują w bibliotece prace plastyczne inspirowane utworami literackimi.

Na kolejne zajęcia zapraszamy 5 grudnia 2017 roku. Ze względu na warunki lokalowe udział dziecka w zajęciach należy wcześniej zgłosić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży – Tel. 85 716 2743.Barbara Kuprel

Strona główna