19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Zróbmy to razem" – Zajęcia biblioteczne dla dzieci i rodziców

5 czerwca 2018 roku (w godzinach popołudniowych) w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się ostatnie - w roku szkolnym 2017/2018 - zajęcia z cyklu "Zróbmy to razem". Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe książeczki.

Cykl spotkań „Zróbmy to razem” nakierowany był na wyzwolenie dziecięcej kreatywności oraz popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. Jego adresatami były dzieci w wieku przedszkolnym, które wspólnie ze swoimi rodzicami wykonywały w bibliotece prace plastyczne inspirowane utworami literackimi.

Barbara Kuprel

Strona główna