19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Zróbmy to razem" – Zajęcia biblioteczne dla dzieci i rodziców

5 grudnia 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Zróbmy to razem". Na początku spotkania dzieci wysłuchały opowieści o życiu Świętego Mikołaja. Następnie wspólnie z rodzicami, z czerwonego papieru i płatków kosmetycznych wykonały postać Mikołaja.

Cykl spotkań "Zróbmy to razem" to bezpłatne warsztaty literacko-plastyczne nakierowane na wyzwolenie dziecięcej kreatywności oraz popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. Ich adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, które (we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00) wspólnie ze swoimi rodzicami wykonują w bibliotece prace plastyczne inspirowane utworami literackimi.

Na kolejne zajęcia zapraszamy 12 grudnia 2017 roku. Ze względu na warunki lokalowe udział dziecka w zajęciach należy wcześniej zgłosić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży – Tel. 85 716 2743.


Barbara Kuprel

Strona główna