19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Zróbmy to razem" – Zajęcia biblioteczne dla dzieci i rodziców

13 marca 2018 roku (w godzinach popołudniowych) w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Zróbmy to razem". Bohaterką tego spotkania była sowa, która często pojawia się w opowieściach adresowanych do najmłodszych.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że sowa jest drapieżnikiem. Jej pokarmem są owady i małe zwierzęta. Poluje nocą lub o zmroku. Zamieszkuje cały świat. Ma ostry dziób i szpony oraz dobry wzrok. Samica jest większa od samca. Jej upierzenie jest gęste i miękkie. Sowa nie ma uszu zewnętrznych. Ma otwory słuchowe ukryte pod piórami. Dawniej - pohukiwania, piski, krzyki gwizdy wydawane w nocy przez sowy były uznawane za złą wróżbę. Następnie dzieci poznały opowiadanie „O sowie, która nie chciała spać w dzień”, które napisała Katarzyna Zychla. Na zakończenie wykonały wspólnie z rodzicami prace plastyczne przedstawiające sowę.

Cykl spotkań „Zróbmy to razem” nakierowany jest na wyzwolenie dziecięcej kreatywności oraz popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. Jego adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, które wspólnie ze swoimi rodzicami wykonywać będą w bibliotece prace plastyczne inspirowane utworami literackimi. Zajęcia organizowane są we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00.

Na kolejne zajęcia zapraszamy 20 marca 2018 roku. Ze względu na warunki lokalowe udział dziecka w zajęciach należy wcześniej zgłosić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży – Tel. 85 716 2743.

Barbara Kuprel

Strona główna