19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Zróbmy to razem" – Zajęcia biblioteczne dla dzieci i rodziców

7 listopada 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu "Zróbmy to razem". Najpierw dzieci poznały baśń "O rybaku i złotej rybce". Następnie, z kolorowego papieru, przy pomocy swoich mam obecnych na zajęciach, wykonały złotą rybkę.

Cykl spotkań "Zróbmy to razem" nakierowany jest na wyzwolenie dziecięcej kreatywności oraz popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. Jego adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, które wspólnie ze swoimi rodzicami wykonywać będą w bibliotece prace plastyczne inspirowane utworami literackimi. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00.

Na kolejne zajęcia zapraszamy 14 listopada 2017 roku. Ze względu na warunki lokalowe udział dziecka w zajęciach należy wcześniej zgłosić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży – Tel. 85 716 2743.Barbara Kuprel

Strona główna