19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zjednoczeni w różnorodności26 czerwca 2012 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach była p. Maria Kakareko nauczycielka nauczania zintegrowanego Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, opiekunka szkolnego Koła Małego Europejczyka - prowadzonego w ramach dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Współpracująca z Punktem informacyjnym EUROPE DIRECT w Białymstoku oraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (The European Commission Representation in Poland)
- placówka dyplomatyczna struktur europejskich mieszcząca się w Warszawie.

Podczas spotkania w bibliotece p. Maria Kakareko podzieliła się z czytelnikami naszej biblioteki swoimi wrażeniami z pobytu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, który zwiedziła w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Towarzyszyli jej nauczyciele prowadzący szkolne kluby europejskie w różnych szkołach w Polsce.

Posiłkując się prezentacją multimedialną demonstrowała zdjęcia przedstawiające budynki i wnętrza Parlamentu Europejskiego oraz przybliżyła dzieciom takie zagadnienia jak: prawo w UE, Rada UE, Komisja UE. Na zakończenie zajęć przedstawiła uczniom Syriusza (oficjalną maskotkę UE) oraz obdarowała je różnymi pamiątkami przywiezionymi z Brukseli - tematycznie związanymi z UE. Wśród nich były: mapy, książki, baloniki, zakładki do książek mini flagi UE. Również bibliotece podarowała wiele materiałów edukacyjnych wraz ze statuetką upamiętniającą wizytę w Parlamencie Europejskim.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach wraz z wychowawczynią p. Ewą Konopka.
Barbara Kuprel
Strona główna