19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

I spotkanie z cyklu "Żyj z pasją" - spotkanie z Barbarą Mydlak

W dniu 19 lutego 2010 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania była Pani Barbara Mydlak - autorka książki "Cały rok wśród ptaków".


Na początku spotkania publiczność została zaproszona do wysłuchania rozmowy Barbary Kuprel z Barbarą Mydlak. więcej >>

Na zakończenie spotkania czytelnicy mogli zadać autorce pytanie oraz nabyć jej książkę z autografem.

Serdecznie dziękujemy p. Alicji Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach za pomoc w organizacji spotkania.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna demonstrująca wycinanki wykonane przez Barbarę Mydlak i wykorzystane przez wydawcę, wraz ze zdjęciami Wiktora Wołkowa, jako materiał ilustracyjny książki.

Poza tym scenerię spotkania tworzyły obrazy namalowane przez Barbarę Mydlak.

    

    

  

  

  

  

Rozmowa z Barbarą Mydlak


Barbara Kuprel
Strona główna