19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

X spotkanie z cyklu "Żyj z pasją"
- spotkanie z Robertem Makuła


15 lutego 2011 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się X spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania był Pan Robert Makuła - płetwonurek.Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

Pan Robert Makuła ponownie gościł w naszej bibliotece w roli bohatera spotkania z cyklu "Żyj z pasją". Podzielił się z zebraną publicznością swoją pasją do podwodnych krajobrazów. Jako płetwonurek często penetruje Biebrzę. Uprawia również nurkowanie podlodowe. Posiada duży zbiór zdjęć prezentujących podwodne krajobrazy Biebrzy, którymi zauroczył wszystkich zebranych. Z ogromnym zaciekawieniem zebrani obejrzeli eksponaty znalezione w Biebrzy oraz stój płetwonurka, który Pan Robert Makuła zaprezentował podczas spotkania. Na zakończenie spotkania Robert Makuła odpowiadał na pytania publiczności.


Rozmowa z Robertem Makuła


Barbara Kuprel
Strona główna