19-100 Mońki   ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

XI spotkanie z cyklu "Żyj z pasją"
- spotkanie z Mariuszem Oszczapińskim


12 maja 2011 roku gościem XI spotkania z cyklu "żyj z pasją", zorganizowanego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, był Pan Mariusz Oszczapiń, znany monieckiej społeczności główne jako redaktor serwisu informacyjnego e-monki oraz lokalnej telewizji internetowej.

Spotkanie było okazją ku temu, by zgromadzona publiczność mogłaa poznać Mariusza jako człowieka, którego największą pasją jest rysunek. Zarówno dzieci jak i dorośli z ogromnym zaciekawieniem obserwowali jak 'na żywo' powstaje niepoważna kreska monieckiego grafika.

W wyniku połączenia jego zdolności plastycznych z wiedzą informatyczną (zdobytą w drodze samokształcenia) powstało wiele ciekawych prac graficznych. Naleą do nich m.in.: plakaty i kalendarze, logotypy, projekty okładek i folderów, projekt tablicy wjazdowej do Moniek, projekt statuetki przyznawanej prywatnym firmom jako "Augusty".

Podczas spotkania prezentowany był również jeden z obrazów lejnych namalowanych przez Pana Mariusza.

Spotkania "Żyj z pasją", adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mają na celu zainteresowanie młodych ludzi ciekawymi, twórczymi, akceptowanymi społecznie formami spędzania wolnego czasu i wyrażania samego siebie oraz budzenie szacunku dla innych ludzi i ich osiągnięć.
Barbara Kuprel
Strona główna