19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

XII spotkanie z cyklu "Żyj z pasją"
- spotkanie z dr Małgorzatą Iwanowicz


24 maja 2011 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się ostatnie (XII) spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania była Małgorzata Iwanowicz - dr nauk humanistycznych, autorka książek z zakresu praktycznej stylistyki, ortografii, słownictwa i frazeologii; ma też na swoim koncie książkę naukową, słowniki dla dzieci i młodzieży oraz tomiki poetyckie. Pisze także teksty prozatorskie (m.in. eseje, opowiadania). Jako nauczyciel akademicki wychowała kilkanaście roczników studentów, adeptów sztuki nauczycielskiej i dziennikarstwa, kształcąc ich z wielu przedmiotów. Obecnie Web Manager oraz ekspert IMpassu. Więcej informacji na temat bohaterki spotkania prezentuje strona: http://impass.pl/miwanowicz/

Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

Podczas spotkania dr Małgorzata Iwanowicz, posługując się piękną i barwną polszczyzną, podzieliła się swoimi zainteresowaniami z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które przybyły na spotkanie. Jej największą pasją jest popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Pod wpływem silnych wzruszeń, tworzy wiersze. Niektóre z nich zostały zaprezentowane przez Izę Snarską oraz Błażeja Kalinowskiego (uczniów ZSOiZ w Mońkach). Wszyscy zebrani z nieukrywanym wzruszeniem słuchali wokalno-muzycznej interpretacji wierszy z tomiku "W oczekiwaniu" w wykonaniu Błażeja. Jego występ zrobił ogromne wrażenie na dr Małgorzacie Iwanowicz, która nie szczędziła mu pochwał i słów uznania. Uzupełnieniem spotkania była wystawa zbiorów i prac dr Małgorzaty Iwanowicz, która w wolnych chwilach podróżuje, maluje, fotografuje, kolekcjonuje stare książki i gazety.

Spotkania "Żyj z pasją" miały na celu zainteresowanie młodych ludzi ciekawymi, twórczymi, akceptowanymi społecznie formami spędzania wolnego czasu i wyrażania samego siebie oraz budzenie szacunku dla innych ludzi i ich osiągnięć.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które udzieliły mi swojej pomocy w zakresie organizacji tych spotkań.

Barbara Kuprel
Strona główna