19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

III spotkanie z cyklu "Żyj z pasją" - spotkanie
z dr hab. Ewą Katarzyną Citko


W dniu 4 maja 2010 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w  Mońkach odbyło się trzecie spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania była Pani dr hab. Ewa Katarzyna Cictko - filmoznawca, białostocka poetka. Od 1984 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, w Zakładzie Kulturoznawstwa. Opublikowała dwa tomiki wierszy "Zielnik niedokończony" (1991) i "Ptasie pismo" (2004). Jest autorką licznych publikacji z zakresu filmoznawstwa, dotyczących między innymi twórczości Andrzeja Wajdy, Doroty Kędzierzawskiej, Jana Jakuba Kolskiego, a także poświęconych kinu hiszpańskiemu. W 2008 roku wydawnictwo Trans Humana wydało jej książkę pod tytułem "Filmowy świat Pedra Almodóvara. Uniwersum emocji".

Spotkanie, w którym uczestniczyła młodzież i dorośli, przebiegało według programu:
Na zakończenie spotkania poetka podpisywała swoją książkę pod tytułem "Ptasie pismo".Rozmowa z Katarzyną Citko


Barbara Kuprel
Strona główna