19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

IV spotkanie z cyklu "Żyj z pasją" - spotkanie z Celiną Wierzbicką

W dniu 25 maja 2010 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się czwarte spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania była Pani Celina Wierzbicka - instruktorka tańca


Spotkanie, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli, przebiegało według programu:

Spotkaniu towarzyszyła wystwa zeszytów z cytatami gromadzonymi przez wiele lat przez Panią Celinę Wierzbicką oraz prezentacja komputerowa (autorstwa Barbary Kuprel) demonstrująca historię oraz aktualności z życia dziecięcego zespołu tanecznego "Podlasiaczki". Na zakończenie spotkania były podziękowania, kwiaty i gratulacje.

Rozmowa z Celiną Wierzbicką


Barbara Kuprel
Strona główna