19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

IX spotkanie z cyklu "Żyj z pasją"
- spotkanie z Robertem Makuła


W dniu 25 stycznia 2011 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się IX spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania był Pan Robert Makuła - z zamiłowania etnograf i historyk, zafascynowany dziejami Goniądza.Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:

Zebrana publiczność z dużym zainteresowaniem wysłuchała opowieści Roberta Makuła o jego bardzo aktywnym życiu oraz o jego pasji. Z niemniejszym zaciekawieniem zebrani oglądali eksponaty i pamiątki przeszłości zgromadzone przez pasjonata. Na zakończenie spotkania Robert Makuła odpowiadał na pytania publiczności, którą bardzo interesowały dzieje Goniądza. Później publiczność wysłuchała wiersza "W Goniądzu" autorstwa ks. Tadeusza Goleckiego, który głośno przeczytała Pani Beata Grygo. Były też podziękowania i kwiaty.


Rozmowa z Robertem Makuła


Barbara Kuprel
Strona główna