19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Goleckim


14 lutego 2007 roku gościem Biblioteki Publicznej w Mońkach był poeta i tłumacz ks. Tadeusz Golecki. W godzinach przedpołudniowych Oddział dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach zorganizwoał dwa spotkania autorskie:

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Ksiądz opowiadał o sobie i swojej twórczości. Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudziły relacje z pobytu Księdza w Brazylii. Dzieci z zaciekawieniem i rozbawieniem słuchały recytacji wierszy zamieszczonych w tomiku poetyckim autorstwa. T. Goleckiego pod tytułem "Rozgadany świat". Na zakończenie spotkań Poeta podpisywał swoje książki.

Uczniowie klasy IIIc z SP 3, w dowód wdzięczności, wręczyli Poecie oraz organizatorce spotkań - Barbarze Kuprel - księgi zawierające ich twórczość literacką i plastyczną.


W godzinach wieczornych w czytelni biblioteki w Mońkach ksiądz Tadeusz spotkał się lokalną społecznością. W spotkaniu uczestniczyli czytelnicy biblioteki, auczyciele,znajomi księdza.

Biblioteka bardzo serdecznie dziękuje Pani Annie Łobacz za pomoc w zorganizowaniu spotkań autorskich z ks. Tadeuszem Goleckim.

Oprac. Barbara Kuprel
Strona główna