19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Ksiądz Tadeusz Golecki


Ksiądz, poeta i tłumacz. Należy do Związku Literatów Polskich.

Autor zbiorków poetyckich: oraz tłumaczeń:

Ks. Tadeusz Golecki urodził się w Mońkach 11 grudnia 1959 roku. Dzieciństwo spędził w Kalinówce Kościelnej. Następnie skończył Liceum Ogólnokształcące w Mońkach. Tu zdał maturę. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Już podczas studiów postanowił, że wyjedzie na misje do Brazylii. W 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie. Zaś w następnym roku (1985) rozpoczął studia na misjologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez kolejne trzy lata pracował w parafii w Zabłudowie i przez rok w parafii św. Kazimierza w Białymstoku. W 1988/1989 przygotowywał się do nowych zadań w Centrum formacji Misyjnej w Warszawie. W listopadzie 1989 roku opuścił Polskę i wyjechał na misje do Brazylii. Tam też zaczął pisać pierwsze wiersze.

Początkowo przebywał na południu, w stanie Parana. Następnie dotarł do Amazonii, gdzie posługiwał ludziom, prawie nie znającym cywilizacji. Mieszkał u ujścia Amazonki, na wyspie Marajó i bardzo często wyruszał na wyprawy w głąb dżungli. Razem z kolegą miał pod opieką 33 kaplice znajdujące się na obszarze około 7 tysięcy km2, do których docierał jedynie łodzią. Niestety, choroba zmusiła ks. Goleckiego do opuszczenia Brazylii i powrotu do Białegostoku.

Po wyleczeniu ks. Tadeusz Golecki wyjechał w 1993 r. do Włoch. Mieszkał i pracował w Toskanii. Był proboszczem parafii Buriano, nieopodal Grosseto i przez prawie 2 lata diecezjalnym duszpasterzem środowisk artystycznych.

Dzisiaj odprawia Msze św. i głosi homilie w języku włoskim, brewiarz odmawia po portugalsku, by nie zapomnieć tego języka, zaś wiersze pisze po polsku i po włosku.

Od 2000 r. ks. Tadeusz mieszka i pracuje w Szwajcarii, będąc proboszczem w małej parafii alpejskiej. W wolnych chwilach poeta spotyka się ze swoimi czytelnikami w Polsce.

Relacje z jego spotkań autorskich w Bibliotece Publicznej w Mońkach:

Barbara Kuprel
Strona główna