19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Goleckim


21 lutego 2012 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej zorganizował spotkanie autorskie z poetą ks. Tadeuszem Goleckim. Witając poetę, po raz kolejny w naszej bibliotece, przypomniałam, że jest on autorem wielu tomików poetyckich. Urodził się w Mońkach. Tu zdał maturę. Mieszkał zaś w Kalinówce Kościelnej. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Zabłudowie i w Białymstoku. Później wyjechał na misje do Brazylii. Po powrocie z misji pracował we Włoszech. Od 2000 roku mieszka i pracuje w Szwajcarii. (Szersze informacje o życiu i twórczości ks. Tadeusza Goleckiego zostały zamieszczone na stronie internetowej Oddziału).

Następnie poinformowałam zgromadzoną publiczność, że w 2011 roku ukazał się jego drugi tomik poetycki dla dzieci pod tytułem "Las uczy nas". Najnowsza książka poety prezentuje siedemnaście opowiadań napisanych wierszem, ukazujących piękno i specyfikę podlaskiego lasu. W żartobliwych wierszach, pełnych poetyckiej fantazji, napisanych piękną polszczyzną, poeta przemycił wiedzę o niektórych zwierzętach oraz o ich naturalnym środowisku życia. Rytmika i ekspresyjność utworów sprawiają, że czyta się je z niekłamaną przyjemnością i są doskonałym materiałem do dziecięcych interpretacji i zabaw. Tekst został doskonale urozmaicony i wzbogacony przepięknymi ilustracjami autorstwa Małgorzaty Łupińskiej - graficzki urodzonej w Pomygaczach (obecnie Pomigacze). Od 1991 roku mieszkającej w Toronto w Kanadzie, która uczyła się Liceum Plastycznym w Supraślu i studiowała grafikę w George Brown College. Ilustracje są bardzo ważnym składnikiem tej książki. Są czytelne i atrakcyjne dla małych odbiorców. Z pewnością pomogą im w głębszym przeżywaniu i zrozumieniu utworów.

W dalszej części spotkania wszyscy zebrani obejrzeli inscenizację pod tytułem "Las uczy nas" (prezentującą wybrane wiersze z ostatniego tomiku ks. Tadeusza oraz fakty z jego życia) w wykonaniu uczniów klasy III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Konopka, na podstawie scenariusza opracowanego przez B. Kuprel. Występ dzieci widzowie nagrodzili gromkimi brawami zaś organizatorzy słodyczami. Natomiast p. Ewa w dowód wdzięczności za pomysłowo przygotowane przedstawienie otrzymała kwiaty, podziękowanie oraz kuferek, w którym będzie mogła gromadzić swoje liczne pomysły. Uznanie i podziękowanie wykonawcom wyraził również poeta.

Następnie nasz gość opowiedział o swojej twórczości dla dzieci oraz czytał wybrane wiersze z najnowszego tomiku. Podczas prezentacji utworów na dużym ekranie wyświetlane były obrazy ilustrujące poszczególne wiersze.

Później przyszedł czas na dyskusję czytelników z poetą. Głównie dzieci chciały wiedzieć: Dlaczego Ksiądz pisze wiersze? Czy łatwo jest pisać wiersze? Kiedy Ksiądz napisał swój pierwszy wiersz?

Na zakończenie spotkania wiele osób ustawiło się w kolejce do poety w celu uzyskania jego autografu w zakupionym tomiku "Las uczy nas" oraz w tomikach wydanych wcześniej.

Spotkanie przy kawie, herbacie i ciasteczkach, przebiegało w atmosferze radości i magii, którą potęgowała wieczorna pora i świece. Pozostaje mieć nadzieję, iż dzieci będą chętnie czytać wiersze ks. Tadeusza Goleckiego, zaś dorośli (rodzice, opiekunowie, nauczyciele i pracownicy innych placówek pełniących funkcje edukacyjne) będą zabiegać o to, aby ich podopieczni często do tych utworów wracali, gdyż są one mądre i pełne humoru. Poza tym należą do podlaskiej literatury będącej sprzymierzeńcem w edukacji regionalnej dzieci, która wzmacnia ich związki z miejscem, w którym żyją, z którym identyfikują się i utożsamiają, który uznają za własny, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie zaspakajane są ich codzienne i podstawowe potrzeby życiowe.
Serdecznie dziękuję Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej wraz z wyposażeniem.
Barbara Kuprel
Strona główna