19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

V spotkanie z cyklu "Żyj z pasją" - spotkanie z Izydorem Łobacz


W dniu 15 czerwca 2010 roku w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się piąte spotkanie z cyklu "Żyj z pasją". Gościem spotkania był Izydor Łobacz - karateka


Spotkanie przebiegało zgodnie z programem:Pasja Izydora wzbudziała ogromne zainteresowanie widzów, którzy zadawali mu wiele pytań dotyczących treningów i zawodów karate oraz jego planów na przyszłość.

Na zakończenie spotkania były kwiaty, gratulacje i pamiętkowe zdjącia.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa pucharów, dyplomów oraz medali zdobytych przez Izydora w: karate, pływaniu, biegach ulicznych i turnieju tanecznym.

Rozmowa z Izydorem Łobacz


Barbara Kuprel
Strona główna