19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Strona główna Biblioteki Publicznej w Mońkach

Tablica ogłoszeń
Informujemy, że:
  • od 16 czerwca br. przywracamy funkcjonowanie biblioteki z wolnym dostępem do półek oraz korzystanie z czytelni,
  • działamy w reżimie sanitarnym, z zachowaniem procedur określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • warunkiem wejścia do biblioteki jest dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych i założona maseczka zakrywająca usta i nos.
Godziny pracy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
podczas wakacji

poniedziałek - piątek 9:00 – 15:00
sobota – Oddział nieczynny


O bibliotece

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach jest dziecięcą biblioteką publiczną. Jako instytucja upowszechniania kultury, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych dzieci i młodzieży z miasta i gminy Mońki (województwo podlaskie).

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z literatury popularnonaukowej oraz pięknej dla dzieci i młodzieży (ponad 13000 wol.), czasopisma oraz multimedialne bazy danych. Oddział posiada też stały dostęp do sieci Internet.

Orientację w zbiorach biblioteki umożliwia system Mak+

Biblioteka współpracuje z poetami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Przejawem tej współpracy są m.in.: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, inscenizacje teatralne, konkursy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Biblioteka popularyzuje wśród czytelników stosowanie różnych narzędzi w zakresie zdobywania wiedzy i informacji. W swojej działalności kładzie też duży nacisk na wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Uczestniczy również w edukacji: czytelniczej, medialnej, regionalnej, ekologicznej i międzykulturowej młodych czytelników.


   
2004-2020 Biblioteka Publiczna w Mońkach      ♦     Redakcja techniczna i merytoryczna: Barbara Kuprel