19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Strona główna Biblioteki Publicznej w Mońkach

Monieckie witryny

Inne

Tablica ogłoszeń
29 października 2016 roku (sobota) o godz. 17:00 Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zapraszają na WIECZÓR POEZJI ŚPIEWANEJ - piosenki z filmu "Ironia losu" oraz ballady B. Okudżawy w wykonaniu Timura Slavov

Od 20 września do 30 listopada 2016 roku zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum na lekcję biblioteczną "Ku pokrzepieniu serc"


O bibliotece

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach jest dziecięcą biblioteką publiczną. Jako instytucja upowszechniania kultury, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych dzieci i młodzieży z miasta i gminy Mońki (województwo podlaskie).

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z literatury popularnonaukowej oraz pięknej dla dzieci i młodzieży (ponad 13000 wol.), czasopisma oraz multimedialne bazy danych. Oddział posiada też stały dostęp do sieci Internet.

Orientację w zbiorach biblioteki umożliwia system Mak+

Biblioteka współpracuje z poetami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Przejawem tej współpracy są m.in.: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, inscenizacje teatralne, konkursy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Biblioteka popularyzuje wśród czytelników stosowanie różnych narzędzi w zakresie zdobywania wiedzy i informacji. W swojej działalności kładzie też duży nacisk na wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Uczestniczy również w edukacji: czytelniczej, medialnej, regionalnej, ekologicznej i międzykulturowej młodych czytelników.


   
© 2004-2016 Biblioteka Publiczna w Mońkach      ♦     Redakcja techniczna i merytoryczna: Barbara Kuprel      ♦      Aktualizacja: 2016.10.26