19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Strona główna Biblioteki Publicznej w Mońkach

Tablica ogłoszeń
    ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOŃKACH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W związku z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi wdrożenia drugiego etapu odmrażania gospodarki od dnia 4.05.2020r. informujemy:
  • biblioteka będzie czynna w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku; od godz.11.45-12.00 przerwa na dezynfekcję;
  • książki będzie można wypożyczyć po zamówieniu ich telefonicznie (85 7162743) lub online- korzystając z konta użytkownika szukamksiążki (brak wolnego dostępu do księgozbioru);
  • odbiór zamówionych książek po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę;
  • do biblioteki zapraszamy jedynie młodzież w wieku od 13 lat i osoby dorosłe;
  • czytelnia czasopism i książek, stanowiska komputerowe i inne usługi (ksero, drukowanie, skanowanie) niedostępne;
  • zwroty mile widziane, ale oddane książki muszą przejść 3 dniową kwarantannę i dopiero wtedy będą zdjęte z konta użytkownika (rekomendacja Biblioteki Narodowej);
  • pomieszczenia biblioteki są przestrzenią publiczną i obowiązują tam aktualne przepisy.


O bibliotece

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach jest dziecięcą biblioteką publiczną. Jako instytucja upowszechniania kultury, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych dzieci i młodzieży z miasta i gminy Mońki (województwo podlaskie).

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z literatury popularnonaukowej oraz pięknej dla dzieci i młodzieży (ponad 13000 wol.), czasopisma oraz multimedialne bazy danych. Oddział posiada też stały dostęp do sieci Internet.

Orientację w zbiorach biblioteki umożliwia system Mak+

Biblioteka współpracuje z poetami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Przejawem tej współpracy są m.in.: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, inscenizacje teatralne, konkursy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Biblioteka popularyzuje wśród czytelników stosowanie różnych narzędzi w zakresie zdobywania wiedzy i informacji. W swojej działalności kładzie też duży nacisk na wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Uczestniczy również w edukacji: czytelniczej, medialnej, regionalnej, ekologicznej i międzykulturowej młodych czytelników.


   
2004-2020 Biblioteka Publiczna w Mońkach      ♦     Redakcja techniczna i merytoryczna: Barbara Kuprel