19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Strona główna Biblioteki Publicznej w Mońkach

Monieckie witryny

Inne

Tablica ogłoszeń
W styczniu 2018 roku zapraszamy grupy przedszkolne na zajęcia pod nazwą "RYCERZE".
W programie m.in.:
  • zapoznanie dzieci z kodeksem rycerskim,
  • zabawa "Damy i rycerze",
  • głośne czytanie książeczki Wiery Badalskiej pod tytułem "Przepraszam smoku",
  • prezentacja książeczek o rycerzach.
W dniach 22 styczeń 2018 roku - 26 styczeń 2018 roku zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia warsztatowe "FERIE 2018"

23 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu "ZRÓBMY TO RAZEM".


O bibliotece

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach jest dziecięcą biblioteką publiczną. Jako instytucja upowszechniania kultury, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych dzieci i młodzieży z miasta i gminy Mońki (województwo podlaskie).

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z literatury popularnonaukowej oraz pięknej dla dzieci i młodzieży (ponad 13000 wol.), czasopisma oraz multimedialne bazy danych. Oddział posiada też stały dostęp do sieci Internet.

Orientację w zbiorach biblioteki umożliwia system Mak+

Biblioteka współpracuje z poetami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Przejawem tej współpracy są m.in.: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, inscenizacje teatralne, konkursy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Biblioteka popularyzuje wśród czytelników stosowanie różnych narzędzi w zakresie zdobywania wiedzy i informacji. W swojej działalności kładzie też duży nacisk na wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Uczestniczy również w edukacji: czytelniczej, medialnej, regionalnej, ekologicznej i międzykulturowej młodych czytelników.


   
2004-2018 Biblioteka Publiczna w Mońkach      ♦     Redakcja techniczna i merytoryczna: Barbara Kuprel